Metempsykose er eit anna omgrep for sjelevandring.