Robert Charles Zaehner, britisk religionshistoriker, professor i østerlandsk religion og etikk i Oxford fra 1952. Ut fra et kristent ståsted og et evolusjonistisk perspektiv utforsket Zaehner utviklingen av etiske systemer og former for mystikk, hovedsakelig i østerlandske religioner. Han utgav bl.a. Zurvan; a Zoroastrian Dilemma (1955), Mysticism, Sacred and Profane (1957), Hindu and Muslim Mysticism (1960), The Dawn and Twilight of Zoroastrianism (1961) og Dialectical Christianity and Christian Materialism (1971).