Arkandisiplin, forbud mot å meddele innholdet av ritualer eller lære til personer som ikke er medlemmer av vedkommende religionssamfunn. Forbudet kan gjelde læren som helhet eller deler av den. Praktiseres av drusere, ahl-i haqq og tilhengere av tantrismen. Mormonere praktiserer arkandisiplin når det gjelder ritualer i de øverste grader i det religiøse hierarki. I shinto er visse ritualer knyttet til keiserhuset omgitt av arkandisiplin. Også i skriftløse folks religioner kan visse ritualer og myter være forbeholdt visse grupper, f.eks. kvinner og menn over en viss alder. I vestlig okkultisme praktiseres arkandisiplin i flere bevegelser.