Kjerub, brukes i Det gamle testamente om Guds sendebud og voktere av helligdommer, som f.eks. paktsarken og Edens hage (1 Kong 6; 1 Mos 3,24; 2 Mos 25,18; Esek 1,5 ff.; 10,10; 11,22). De mytiske vesenene omtales oftest som bevingede, men beskrivelsene av kjerubene er ikke enhetlige.