Deifikasjon, guddommeliggjørelse, opphøyelse av et menneske til guddommelig verdighet, forekom blant annet i gresk og romersk religion, grunnlaget for keiserkultusen.