Adorasjon, tilbedelse; kristen teologisk term. Bare Gud, Kristus og Den hellige ånd kan være gjenstand for adorasjon. I den katolske kirke brukes ordet adorasjon fremfor alt om tilbedelsen av Kristus i hans sakramentale nærvær i det innviede nattverdsbrød.