hellig

Den hinduistiske festen divali.
Lysofring i hinduismens hellige elv Ganga (Ganges).
Av /Wikimedia Images.
Lisens: CC BY SA 3.0

En hellig bygning i katolisismen.

Peterskirken i Roma
Av /Wikimedia Images.
Lisens: CC BY 2.0
Hellige steiner på Oahu, Hawaii.
Av /Wikimedia Images.
Lisens: CC BY 2.0

Artikkelstart

Hellig er en betegnelse som brukes innenfor religionene for å beskrive noe som oppfattes som guddommelig eller overnaturlig. Begrepet hellig brukes ofte som en motsetning til profan, verdslig eller hverdagslig. Hellighet er også blitt brukt som definisjon av religion, eller blitt sett på som den mest grunnleggende og essensielle egenskapen ved religion.

Faktaboks

Etymologi
av norrønt, heilagr

Mange ulike ting kan oppfattes som hellige. Det kan dreie seg om guder, mennesker, dyr, ting, steder, dager, handlinger, ord og institusjoner. Vi kjenner begreper som hellige personer (helgener), hellige trær, hellige skrifter (Bibelen, Koranen, Vedaene, Tripitaka), hellige handlinger (som dåp og konfirmasjon), og hellige institusjoner (som ulike kirkesamfunn).

I dagligtalen brukes ordet hellig også om mer vanlige hendelser, situasjoner eller aktiviteter. Det kan for eksempel dreie seg om hviletid, fritid, ferie eller aktiviteter der man vil råde over sin tid. («Tiden jeg er ute og jogger er hellig tid for meg, da vil jeg ikke forstyrres».)

Religionsvitenskapen

Ibisen var knyttet til guden Thot, og ble regnet som en hellig fugl i Det gamle Egypt.
Den hellige afrikanske ibis.
Av /Wikimedia Images.
Lisens: CC BY 3.0

Fra 1880-årene mente religionsforskere at den enkleste formen for hellighet (og dermed religion overhodet) var følgende: En upersonlig, ubestemmelig makt som folk mener at enkelte gjenstander, dyr eller mennesker utstråler, for eksempel gjennom uvanlig styrke eller form. Makten de utstrålte ble gjerne betegnet med det melanesiske ordet mana.

I 1917 kom Rudolf Otto med en bok som ble viktig i religionsforskningen: Das Heilige (Det hellige). Her hevdet han at den grunnleggende religiøse erfaringen var at man fikk en rystende fornemmelse av et navnløst, guddommelig nærvær. Dette kalte han en numinøs opplevelse (etter det latinske ordet numen, som betyr 'ubestemt guddomsmakt'). Ifølge Otto var denne opplevelsen en umiddelbar reaksjon på det han mente var det hellige. Det hellige kalte han «das ganz Andere», som betyr det fullstendig fremmede. Altså er det hellige helt utenfor vår vanlige fatteevne, men vi kan fornemme det. Det hellige viser seg på én og samme tid som et fryktinngytende mysterium (mysterium tremendum) og et fascinerende, tiltrekkende mysterium (mysterium fascinans). Allerede flere år før Otto kom med denne forklaringen, hadde Nathan Söderblom på samme måte definert religion som troen på noe hellig.

Den franske sosiologen Émile Durkheim har en annen forståelse av hva det hellige er. I 1912 skrev Durkheim boka De religiøse ideers elementære former. Etter Durkheims syn er det hellige det som et samfunn er enig om å sette til side i en egen kategori, atskilt fra dagliglivet. I ethvert samfunn går det et grunnleggende skille mellom hellig og profant, der det hellige egentlig er samfunnet selv, som en abstrakt, kollektiv størrelse.

Religionshistorikeren Mircea Eliade videreførte Durkheims skille mellom hellig og profant. Han mener det hellige er det eneste som virkelig eksisterer for et religiøst menneske. Religionene inneholder et nettverk av hierofanier, det vil si at det hellige viser seg i naturen og i menneskelivet. Enhver kultur «velger» sine hierofanier på et bestemt historisk trinn i utviklingen. Samtidig er enkelte hierofanier nærmest universelle, for eksempel himmel, vann, seksualitet, ekstase og presteskap.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (1)

skrev Beate Eiklid

Bruken av ordet hellig på norsk har jo også en tett knyttning til kristendommen og jødedommens bruk av ordet. Jeg lette opp denne artikkelen for å finne ut mer om den greske og hebraiske betydningen av ordet man har overasatt hellig med. Er det mulig å få til dette og i denne artikkelen?

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg