Åndemaner, person som menes å ha makt over ånder og naturkrefter, se sjaman. Jfr. også nekromanti.