Astronomiske instrumenter, hjelpemidler for astronomiske observasjoner. I tidligere tider bl.a. armillarsfære, astrolabium, gnomon og kvadrant. Hovedinstrumentet i vår tid er teleskopet; reflektoren (speilkikkerten) og refraktoren (linsekikkerten). Spesielle typer: radioteleskop, astrograf, Schmidt-teleskop, tårnteleskop, koronagraf, meridiansirkel, passasjeinstrument, universalinstrument. De viktigste hjelpeinstrumenter er mikrometer, fotometer, spektrograf, spektroheliograf, interferensfilter, film- og CCD-kamera.