Bengt Edlén, svensk fysiker, professor i Lund 1944–73 og kjent for arbeider innen spektroskopi og astrofysikk. Hans undersøkelser (1941) av linjer i solkoronaens spektrum, som tidligere ikke kunne forklares, viste at de stammer fra jern, nikkel og andre grunnstoffer i sterk ionisert tilstand. Etter dette må temperaturen i solkoronaen være vesentlig høyere enn man før hadde ment.