Syene var i oldtiden det greske navn på byen Aswan.