Deep Impact, amerikansk kometsonde som, etter oppskytning årsskiftet 2004/2005, skal være fremme ved kometen Tempel-1 i juli 2005. Her vil et 1 m langt innslagslegeme (370 kg, derav 100 kg kobber) bli frakoblet for å treffe himmellegemet slik at virkningen kan studeres. Treffhastigheten vil være ca. 35 900 km/h.