Johannes Hevelius, tysk astronom fra Gdańsk, en av de mest aktive astronomiske observatører på 1600-tallet. Bestemte Solens rotasjonstid, og var den første som gav en beskrivelse av de lyse områdene som finnes nær solflekker. Han kalte områdene fakler; et navn som benyttes fremdeles. Hevelius utgav det første detaljerte kart over Månen, Selenographia (1647). Han laget en katalog på over 1500 stjerneposisjoner, Uranographia, som også inneholdt et vakkert stjerneatlas. Katalogen ble utgitt 1690. Hevelius' verk er redusert ved at han ikke benyttet kikkert, men foretok alle observasjoner med det bare øye.