Oorts sky, teori fremsatt 1960 av J. H. Oort om at det i en sone mellom 30 000 og 100 000 AU, dvs. langt utenfor Plutos bane, finnes et reservoar av 107–1011 kometkjerner. Siden den nærmeste stjernen til Solen er 270 000 AU borte, kan kjernene perturberes av forbipasserende stjerner. Dette forandrer deres baner, og noen kan bli sendt inn mot Solen. Disse kometene har omløpsperioder på hundretusener av år.