Edmond Halley, engelsk astronom, professor i geometri ved Oxford University 1703–20. Astronomer Royal fra 1720. Ble berømt allerede 22 år gammel ved å utgi en katalog over posisjonene for 381 av sørhimmelens stjerner, målt to år tidligere på St. Helena. I 1705 publiserte Halley Synopsis astronomiae cometicae, som inneholder den første katalog over parabolske baner for 24 kometer. Under sitt arbeid med baneberegninger ble han slått av likheten mellom banene for tre kometer (1531, 1607, 1682) og konklusjonen av en nøyere undersøkelse var at det var samme himmellegeme, at dette beveget seg i en ellipse om Solen, og at det ville vende tilbake i 1758. Kometen ble gjenoppdaget juledag 1758. Halley har også gjort sitt navn kjent ved å oppdage Månens sekulære akselerasjon (1693), angi en metode til å bestemme Solens parallakse ut fra Venus-passasjer (1716), oppdage stjernenes egenbevegelse (1718) og ved sterkt å medvirke til at Newton skrev Principia og til at dette verk ble trykt.