Henry Draper-katalogen, forkortet HD, en fortegnelse over stjerner fordelt over hele himmelen. Stjernene er angitt med posisjon, størrelses- og spektralklasse. Første utgave (1890) omfattet 10 000 stjerner. Den ble utvidet til ca. 225 000 stjerner i 1918–24 av bl.a. den amerikanske astrofysiker Annie J. Cannon. Den siste utgaven omfatter ca. 400 000 stjerner.