Thales fra Milet, gresk filosof fra Milet i Lilleasia, grunnlegger av den joniske naturfilosofi. Han regnes som den vestlige kulturs første vitenskapsmann og filosof fordi han synes å være den første som søker og foreslår naturlige forklaringer på naturprosessene, dette i motsetning til f.eks. Homers mytologisk-religiøse beretninger. Thales skal ha ment at vann er alle tings egentlige urstoff eller grunnstoff, kanskje også at alt er levende og besjelet. Han var etter tradisjonen også forretningsmann og politiker og fikk status som en av Hellas' 7 vise. Han tidfestes etter sin forutsigelse av en solformørkelse, som man nå regner fant sted 585 f.Kr.