Etymologi eller ordhistorie er den delen av språkvitenskapen som tar for seg hvor ordene kommer fra. Det vil si ordenes avstamning, opprinnelse, slektskapsforhold og betydningshistorie.

Faktaboks

Uttale
etymologˈi
Etymologi
av gresk ‘læren om det sanne’

Etymologi brukes også om grunnformen eller grunnbetydningen til et ord. Man sier for eksempel at etymologien til dusin er det franske douze (tolv), eller at herre etymologisk henger sammen med komparativ til en germansk grunnform haira- med betydningen gråhåret.

Ordet etymologi uttrykker egentlig den oppfatningen at det eksisterer en naturlig sammenheng mellom tingen og tingens navn, altså at ordet ved sin form og klang avspeiler tingens sanne og virkelige vesen. Dette er også tydelig tilfellet når det gjelder de såkalte onomatopoetiske eller lydhermende ordene, for eksempel brumme, og fugleskriket i kråke (egentlig krāke).

I alle språk er det mange ord hvor det er en åpenbar sammenheng mellom form og betydning. Det er lett for enhver å øyne sammenhengen mellom venn, vennlig og vennskap, og det krever relativt beskjeden fagkunnskap for å se den etymologiske forbindelsen mellom flyte, flod, flåte, fløte og derfra å trekke linjer til for eksempel tysk fliessen og engelsk float.

Ved de aller fleste ord er imidlertid den etymologiske sammenhengen og betydningen vanskelig å se for en amatør, ikke sjelden også for en erfaren lingvist. Det gjelder ikke minst en mengde arveord som hører til de mest dagligdagse i språket.

Den vitenskapelige etymologien

Vitenskapelig metode og kritikk ble innført i den etymologiske forskningen tidlig på 1800-tallet. Dette skjedde særlig da arbeidet med en systematisk sammenligning av de indoeuropeiske språkene startet.

Dette grunnlaget ble særlig lagt av danske Rasmus Rask og tyske Jacob Grimm, som klarla den såkalte germanske lydforskyvningen. Her tilsvarer indoeuropeisk p, t, k (c) germansk f, th (þ), h, slik at for eksempel sanskrit pitar, gresk patēr og latinsk pater i germansk blir norrønt faþer (fadir) og engelsk father, mens latinsk cornu i engelsk, tysk og nordisk heter horn. Ved hjelp av denne og andre lydlover søker man i etymologisk forskning ikke lenger etter tilfeldige ytre likheter, men følger hva som er kalt den genetiske sammenhengen ordet har tilbake til dets tidligste form i grunnspråket.

Hvor fristende det enn kan være å sette likhetstegn mellom det norske verbet ha, tysk haben og det latinske habere med samme betydning, er det likevel bevislig at de ikke er etymologisk identiske, men må komme av to forskjellige ord i grunnspråket. Likheten er med andre ord tilfeldig.

Omvendt kan det ut fra samme lydregler konstateres at siden dyrenavnet katt, som gjenfinnes i latinsk cattus, ikke har fått overgangen c til h, må det dreie seg om et lånord i germansk.

I det hele tatt er etymologien det sikreste middelet til å bringe på det rene ordenes innlåning og vandring fra land til land. Også person- og stedsnavn lar seg bare betydningsmessig forklare om man søker til de eldste tilgjengelige eller konstruerbare formene av ordet.

En overfladisk og tilsynelatende nærliggende fortolkning av ordenes betydning kan lett lede til falsk etymologi eller folkeetymologi.

Etymologiske ordbøker

Den etymologiske betydningen kan ofte tjene til å forklare et ords betydning, og enda oftere den betydningsendringen ordet har gjennomgått. Derfor vil leksikalske verker og fyldigere ordbøker gjerne ha med etymologiske opplysninger til artiklene.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Hjalmar Falk og Alf Torp: Etymologisk ordbog over det norske og det danske sprog (1903–06, faksimileutg. 1991; økt utg. Norwegisch-Dänisches etymologisches Wörterbuch, 1910, 2. oppl. 1960),
  • Alf Torp: Nynorsk etymologisk ordbok (1919, faksimileutg. 1992),
  • Jan de Vries: Altnordisches etymologisches Wörterbuch (1962)
  • Niels Åge Nielsen: Dansk etymologisk ordbog (4. utg., 1989)

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg