Danmarks geografi

Danmark, er et monarki i Norden og det sørligste av de nordiske landene. Danmark består av halvøya Jylland og en rekke øyer. Jylland grenser mot Tyskland i sør og strekker seg som en tunge mellom Nordsjøen og Østersjøen, delt på tvers av Limfjorden, og øygruppen østenfor.De største øyene er Sjælland, Fyn, Møn, Lolland og Falster. I alt består Danmark om lag 443 navngitte øyer, hvorav 79 er bebodde. Øyene utgjør om lag en tredjedel av landarealet. Nordsjøen avgrenser Danmark mot vest, Skagerrak mot nord, mens øyene skiller Østersjøen fra Kattegat. Beliggenheten gjør landet til et bindeledd mellom kontinentet og Skandinavia. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Roger Pihl

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 697 artikler: