Hedeby er det danske navnet på en viktig handelsby i vikingtiden, Haddeby i Tyskland; se Haithabu. Hedeby var et handelssentrum som lå ved fjorden Silen, et par kilometer fra dagens Sleswig, oppsto på 700-tallet og ble nedbrent i 1050 av Harald Hardråde.