Mols, halvøy på sørkysten av Djursland, på Jylland i Danmark, mellom Kalø Vig og Ebeltoft Vig, «molboenes» hjemland. Det vakre, fredede bakkelandskapet Mols Bjerge ble i 2003 utpekt som en av de første planprosjekter for nasjonalparker i Danmark, og i januar 2008 ble området utpekt som nasjonalpark. Mols Bjerge utgjør bare en liten del av Nationalpark Mols Bjerge, som omfatter konvensjonelt land- og skogbruk i tillegg til den fredede naturen.