Danmarks største innsjø, i Nordsjælland, 41 km2. Var i førhistorisk tid forbundet med Roskilde Fjord ved et sund, siden gjennom en elv; 1719 ble det gravd en kanal forbi Frederiksværk for å gi vannkraft til kongens kruttverk. Sjøen har meget lav vannstand (< 4 m), største dybde 5,6 meter, og har vært sterkt forurenset; renseanlegg i de omliggende kommuner har forbedret tilstanden noe. Arresø hadde økonomisk betydning ved ålefiske og skjæring av takstrå, men benyttes i dag til rekreasjon. EU-fuglebeskyttelsesområde og EU-habitatområde.