Tissø er en innsjø som ligger på Vestsjælland i Danmark, 12,7 km2 og 13 meter dyp, med rik vegetasjon og fugleliv og ynglende oter. På sørbredden er det funnet flere bosetninger og en stor halsring i gull fra vikingtiden.