Eirik Raudes land er et tidligere navn på den del av Øst-Grønland (mellom 71° 30ʹ og 75° 40ʹ n.br.) som fangstfolkene i Myggbukta okkuperte for Norge i 1931. Etter dommen i Haag i 1933 ble landet av danskene omdøpt til Kong Christian 10s land. Se Grønlandssaken.