Alheden er den mest typiske delen av den jyske heden, og ligger mellom Viborg og Skive Å i Midtjylland i Danmark, med et areal på 250 km2. Alheden ble forminsket ved oppdyrking og skogplanting. Oppdyrkingen begynte 1759 ved hjelp av tyske kolonister, de såkalte kartoffeltyskerne. Disse oppførte i 1766 Frederiks kirke der gudstjenestene ble holdt på tysk inntil 1870. Etterkommere av de tyske kolonistene dannet i 1985 foreningen «Kartoffeltyskere på Alheden.» Et forsøk på skogplantning ble påbegynt 1790 og ble vellykket først etter stiftelsen av Det danske Hedeselskab i 1866. De største landsbyene på Alheden er Karup og Fredriks.