Hafnia er det latinske navnet på København. Byen het opprinnelig Havn og var en bebyggelse ved Øresund som på 1100-tallet fikk økende betydning som overfartssted og handelsplass.