Ørestad er en helt ny bydel sør for København i Danmark, på den vestlige delen av Amager, der den utbyggingen begynte på første halvdel av 1990-tallet, men skjøt først fart på begynnelsen av 2000-tallet. Den nye metrobanen ble åpnet i 2002. Ørestadområdet er delt i fire deler: Ørestad Nord, Amager Fælled, Ørestad City og Ørestad Syd. Ørestad ligger svært sentralt med gode vei- og jernbaneforbindelser til København, Kastrup Lufthavn og Malmö. I 2004 åpnet kjøpesenteret Field's, et av de største i Skandinavia. Danmarks Radios flytting til mulitmediahuset DR Byen skjedde i 2006-07. Skandinavias største messe- og kongressenter Bella center ligger også her, der blant annet den store danske bokmessen Bogforum finner sted hvert år.