Hellerup er et bykvarter i København i Danmark, og en del av Gentofte kommune. Det er Københavns eldste forstadskvarter og oppsto ved utparsellering på siste halvdel av 1800-tallet. Bebyggelsen er preget av store gamle villaer og eksklusive eiendommer på Strandvejen ut til Øresundskysten. Landstedet Øregaard (1806) er nå museum. Tuborgs Bryggerier ble grunnlagt i Hellerup i 1875, produksjonen nedlagt i 1996 og flyttet til Fredericia.