Drogden er farvannet mellom Saltholm og Amager, sørligst i Øresund i Danmark. Dybden på seilleden er økt til 8 m, og under denne anla man 1997–1999 tunneldelen av Øresundsforbindelsen. Det er en 3,5 kilometer lang senketunnel som ble åpnet i 2000, og er verdens største anlegg av denne type. Utenfor seilrennen er Drogden ujevn med stein- og kalkgrunn. Lengst i sør ligger Drogden Fyr, oppført i 1937 for å erstatte Drogden fyrskip som hadde ivaretatt oppgaven siden 1838. Mot nord ligger Nordre Røse Fyr, første gang oppført i 1877.