Kukmand er navnet på en flat steinhelle som ligger på toppen av piper i Danmark, for eksempel kalkovner. Kukmanden opptrer også i eventyr som «Hvem der først bliver vred» av Sven Grundtvig og sangen «Hvor skoven dog er frisk og stor» av Hans Christian Andersen.