Himmerland er et landskapsområde på det norøstlige Jylland i Danmark, mellom Limfjorden, Kattegat og Mariager Fjord. Det er et bakket moreneland der Rold Bavnehøj er høyeste punkt, 114 meter over havet. Rold Skov er med sine 80 km2 Danmarks nest største skogsområde. I øst, ved Ålborg bukt ligger Lille Vildmose med rikt fugleliv. Området har mange «kjøkkenmøddinger» og gravhauger fra eldre steinalder. Navnet er kjent fra nobelprisvinneren Johannes Vilhelm Jensens forfatterskap; han brukte motiver herfra.