Knudsø er en av Himmelbjergsjøene, eller Silkeborgsjøene, og ligger ved Ry, nordvest for Skanderborg i Danmark. Sjøen ligger i et dødishull fra istiden, er 2 km2 stor, inntil 29 meter dyp og omgitt av skogbevokste skrenter. Innsjøen gjennomstrømmes ikke av Gudenå, og regnes for å være Østjyllands beste badevann. Innsjøen er rik på fisk, særlig gjørs.