Peberholm i Danmark er en kunstig anlagt øy sør for Saltholm, og ble anlagt i 1995-96 for bruk i Øresundforbindelsen mellom Amager og Skåne. Øya tilhører Tårnby kommune i Region Hovedstaden. Peberholm knytter sammen Øresundstunnelen med Øresundsbroen, og ble anlagt dels ved hjelp av overskuddsmateriale fra byggingen, og dels av materiale fra sjøbunnen. Peberholm er 4 kilometer lang og 400 meter bred, og overgangen mellom det danske og det svenske tog- og signalsystemet skjer her. Av sikkerhetsmessige årsaker er Peberholm forbudt område for uvedkommende. Peberholm er også et eksperiment ettersom alle planter har kommet dit ved naturlig frøspredning og alle fugler har funnet veien på egen hånd. Et antall harer har utvandret over isen fra Saltholm, ellers finnes det omkring 500 plantearter og 25 fuglearter.