Arden er en stasjonsby som ligger i HimmerlandJylland i Danmark, på den østjyske lengdebane. Byen har 2510 innbyggere i 2017 og oppsto rundt Hesselholt holdeplass. Tradisjonelt har Arden vært preget av treindustri i tilknytning til skogene i nord, bl a Rold Skov, en av Danmarks største sammenhengende skogsormåder. Arden kirke er fra 1934 og Storarden romanske kirke fra omkring 1100.