Storstrømmen er et sund i Danmark, mellom Masnedø, Sjælland, Farø og Falster. Vei- og jernbanebroen over sundet (Storstrømsbroen) var ved innvielsen i 1937 en av Europas lengste (3199 meter). Lengste spenn er 136 meter og seilingshøyden er 26 meter. I tillegg til veibaner, har broen togspor, sykkelsti og fortau.