Slesvig-Holsten, dansk navn på delstaten Schleswig-Holstein.