Slesvig-Holsten er det dansk navnet på den tyske delstaten Schleswig-Holstein.