Helligdomsklippene er et fredet klippeparti ved kysten nordvest for GudhjemBornholm i Danmark. Navnet skriver seg fra Helligdomsklippen, som fikk sitt navn fordi det i middelalderen var en helligkilde her. Vannet fra kilden ble båret opp til Trefoldighetskapellet som lå ovenfor klippene. Klippene er opptil 22 meter høye og består av gneis som er gjennomskåret av diabasganger som igjen er erodert av havet. Den lengste av gangene er Sorte Gryde, som stikker 54 meter inn i klippen, og som er bosted for grotteedderkopper. Danmarks Naturfond ervervet Helligdommen i 1970. Ovenfor klippene ligger Bornholms kunstmuseum.