Sædballe er en landsby på Langeland i Danmark. Navnet «balle» kommer av det old-danske ordet «balgh» som ble brukt om en jevnt stigende forhøyning i terrenget, og «sæd» kommer av det gamle ordet «sæthe».