Nyhavn er en kanal i København, Danmark, som ble anlagt 1671-73 mellom havnen og Kongens Nytorv. På begge sider av kanalen står en fargerik husrekke med et stort antall freda bygninger, den eldste, Nyhavn 9, fra 1681. Innerst i havnen står et anker fra 1857, reist til minne over omkomne danske sjøfolk 1939-45. I utgangspunktet var Nyhavn et område for handel og håndverk, men fikk utover på 1800- og 1900-tallet i stigende grad hoteller, kneiper og andre fasiliteter for sjøfolk. Fra 1970-tallet har Nyhavn igjen endret karakter, og er i dag et mondent bolig-, kontor- og restaurantkvarter, mye besøkt av turister. Dikteren Hans Christian Andersen bodde i fire av husene i løpet av en tjueårsperiode, blant annet i nr 20.