Fyns største innsjø, 7 km nordøst for FaaborgFyn i Danmark; 3,5 km2, gjennomsnittsdybde 1,9 m, største dybde 3,7 m. 15 % av tilsiget er kildevann. Odense Å har utløp fra sjøens nordøstre side. Viktig lokasjon for fuglelivet, bl a overvintrende andefugler. Bredden av den næringsrike sjøen ligger herregården Arreskov, oppført 1558-73.