Skjern Å er Danmarks vannrikeste og fjerde lengste elv, 94 kilometer lang og ligger på Jylland i Danmark. Den har sitt utspring i Tinnet Krat og utløp i Ringkøbing Fjord, der Skjern Å-deltaet er Danmarks eneste elvedelta. Kilden ligger bare få meter fra Gudenåens kilde, men på den andre siden av vannskillet. Elven renner blant annet forbi byen Skjern. Store områder i den nederste delen var utpekt til nasjonalpark i 2008, men planene ble skrinlagt av Folketinget i 2012. Elven har rikt insekt- og fugleliv og er gyteplass for laks.