Øy beliggende i Storebælt i Danmark, nå en del av Storebæltsforbindelsen; 1,5 km2, ubebodd. Øya er uten adgang for offentligheten. Den er landfeste for motorveibroene til Sjælland og Fyn samt bindeledd mellom jernbanetunnelen under Østrenden og Vestbroen til Fyn; passeres årlig av 18 millioner mennesker. 1922–61 var øya hjem for kvinner under åndsvageforsorgen. Sprogø Fyr ble fredet i 1987.