Lokal, dansk betegnelse på Nordsjøen, men spesielt den delen som ligger langs Jyllands vestkyst.