Provins i Italia, Abruzzi; 2587 km2 med 383 060 innb. (2003). Hovedstad: Chieti. Omfatter adriaterhavskysten og innlandet mellom elvene Pescara og Trigno. Jordbruk er viktigste næringsvei, med dyrking av vin, oliven og korn.