Grekere, i oldtiden opprinnelig navn på en gresk eller hellensk stamme i Vest-Hellas. Romerne og andre italiske folk benyttet senere betegnelsen om hellenerne generelt, og gjennom latinen er grekere også i moderne språk blitt den vanlige betegnelse på befolkningen i Hellas (hellenere) og utvandrere derfra. Se hellenere og Hellas.