Italias politiske system

Palazzo di Montecitorio er setet for Italias deputertkammer.

Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

Senatet holder til i Palazzo Madama.

Deputertkammeret innvendig. Bildet er fra innsettingen av Sergio Mattarella til president i 2015.
Av .

Artikkelstart

Italia er en enhetsstatlig og parlamentarisk-demokratisk republikk, med en president som statsoverhode. Den utøvende makt ligger hos ministerrådspresidenten (statsministeren), som er utnevnt av presidenten, og hos ministerrådet (regjeringen).

Landets lovgivende forsamling er parlamentet, som består av to kamre: senatet med 315 medlemmer og deputertkammeret med 630 medlemmer.

Forfatning

Monarkiet ble avskaffet ved en folkeavstemning i 1946, og Italia ble republikk. Grunnloven ble vedtatt i desember 1947 og trådte i kraft 1. januar 1948.

Statsoverhodet er republikkens president (Il Presidente della Repubblica).

Den utøvende makt ligger hos statsministeren, som har tittelen Presidente del Consiglio dei ministri (ministerrådspresident) og regjeringen, som kalles il Consiglio dei ministri (ministerrådet). Regjeringen blir utnevnt av statsministeren og godkjent av presidenten.

Presidenten

Presidenten blir valgt for sju år av et valgkollegium bestående av parlamentets to hus og 58 regionale representanter, i tillegg til eventuelle livstidssenatorer. Ved presidentvalget i 2022 var det i utgangspunktet 1009 elektorer (630 medlemmer av deputertkammeret, 315 senatorer, 58 representanter for regionene og seks livstidssenatorer) som skulle velge ny president.

Ved valget kreves det to tredjedels flertall (kvalifisert flertall) i de tre første avstemningene. Dersom ingen av de foreslåtte kandidatene har fått flertall etter tre valgrunder, vil det fra fjerde valgrunde kreves absolutt flertall.

Presidenten har i hovedsak konstitusjonelle funksjoner, men har, særlig etter 1990, spilt en betydelig rolle som en samlende figur både i det politiske miljøet og i samfunnet for øvrig.

Parlamentet

Lovgivende makt er lagt til parlamentet, som har to kamre, senatet og deputertkammeret.

Senatet (Senato della Repubblica) har 315 medlemmer, og har i tillegg fem medlemmer utpekt på livstid. Stemmerettsalderen for valg til senatet er 25 år.

Deputertkammeret (Camera dei Deputati) har 630 medlemmer valgt i allmenne valg. Stemmerettsalderen er 18 år. Begge husene velges for fem år, men kan oppløses før. Regjeringen er ansvarlig overfor parlamentet; i praksis har det betydd deputertkammeret.

Valgsystem

En ny valglov for valg til nasjonalforsamlingen ble vedtatt i november 2017. Den går under navnet rosatellum bis, og er oppkalt etter gruppeleder for Partito Democratico i deputertkammeret, Ettore Rosato. Loven ble vedtatt med støtte fra Partito Democratico, Alternativa Popolare, Forza Italia, Lega Nord og enkelte andre mindre partier, mens blant andre Femstjernersbevegelsen og Fratelli d'Italia var imot.

Prinsippet for valgordningen for valg til deputertkammeret og senatet i Italia er en blanding av flertallsvalg og forholdstallsvalg. 37 prosent av representantene kommer fra valgkretser hvor bare én representant skal velges (flertallsvalg), mens 61 prosent av representantene skal velges etter forholdstallsprinsippet i større valgkretser. To prosent av representantene skal velges av italienere bosatt i utlandet.

Ifølge valgloven skal deputertkammeret ha 630 representanter som skal velges for fem år. 232 av disse skal velges direkte i énmannskretser etter prinsippet om flertallsvalg, mens 386 av representantene skal velges etter prinsippet om forholdstallsvalg. Tolv av representantene skal velges av italienere som er bosatt i utlandet.

Senatet skal ha 315 representanter, som også velges for fem år. 116 av disse velges etter prinsippet om flertallsvalg, mens 193 velges etter prinsippet om forholdstallsvalg. Seks representanter velges av italienere bosatt i utlandet.

Sperregrensen er på tre prosent på nasjonalt nivå for partier og ti prosent for koalisjoner.

Deputertkammeret

Representanter Prosent
Flertallsvalg 232 37
Forholdstallsvalg 386 61
Personer bosatt i utlandet 12 2
630

Senatet

Representanter Prosent
Flertallsvalg 116 37
Forholdstallsvalg 193 61
Personer bosatt i utlandet 6 2
315

Politiske partier og valg

I perioden etter 1946 dominerte kristeligdemokratene (Democrazia cristiana) italiensk politikk, men partiet var hele tiden avhengig av allianser med andre partier. Regjeringene ble sjelden sittende lenge, og etterkrigstiden var preget av svært hyppige regjeringsskifter.

Kommunistpartiet (Partito Comunista Italiano) spilte en viktig rolle i italiensk politikk i etterkrigstiden, men var aldri med i noen regjering etter 1947.

I 1992 ble Italia rystet av en stor korrupsjonsskandale, der de fleste av de etablerte politiske partiene var involvert. Flere partier ble oppløst, blant dem kristeligdemokratene og sosialistpartiet (Partito Socialista Italiano), og i kjølvannet av denne skandalen oppstod det nye politiske partier, som Silvio Berlusconis Forza Italia. Partiene Lega Nord og Alleanza Nazionale spilte også en viktig rolle i italiensk politikk i perioden etter 1990. Sentrum-venstre-siden samlet seg etter hvert i partiet Partito Democratico, mens komikeren Beppe Grillo senere skulle vise seg å bli en viktig maktfaktor i italiensk politikk med Femstjernersbevegelsen (Movimento 5 Stelle), en protestbevegelse som har stilt til valg siden 2010. Under ledelse av Matteo Salvini fikk Lega Nord økt oppslutning i perioden etter 2013, mens Fratelli d'Italia ble et av de største partiene i Italia etter 2020.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg