Gallere var i oldtiden innbyggerne i Gallia. Navnet er særlig brukt om kelterne, som trengte inn i landet østfra på 400-tallet fvt.