Faktaboks

Alpene
Etymologi
av keltisk, «høy» eller latin albus, ‘hvit’
Flyfoto av snødekte topper i de sveitsiske alpene. Hentet fra UN Photos Flickr-konto, CC-BY-NC-ND 2.0.
.
Lisens: fri
Alpene

Alpene, med kjente turistsentre, fjelltopper og pass. Hovedveier er angitt med rød strek og jernbaner med svart strek.

Av /Store norske leksikon ※.
Alpene (alpesteinbukker)

Alpene. Alpesteinbukker. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Alpene. Innsbruck sett fra Patscherkofel-fjellet.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Alpene er Europas største fjellkompleks, og strekker seg i en mektig bue fra Rivieraen i vest til Wien i øst. Fjellkjeden er 1200 kilometer lang og dekker et areal på 200 000 kvadratkilometer.

Alpene har en klar avgrensning mot Posletta i sør. I sørvest går Alpene direkte over i Appenninene, og grensen mellom disse fjellkjedene trekkes vanligvis over Colle di Altare vest for Genova. Grensen mot Dinariske alper i sørøst går fra Gorizia til Ljubljana. I vest faller Alpene av mot Rhônedalen, i nord mot høysletta i Sveits og Bayern, i øst mot Den ungarske slette, og i nordøst fortsetter Alpene i Karpatene. En linje fra Bodensjøen opp Rhinens dalføre, over Splügenpasset og videre til Comosjøen danner grensen mellom Vest-Alpene og Øst-Alpene.

Geologi

Alpene er dannet ved sammenstøt mellom den eurasiske og den afrikanske jordplaten under den alpine fjellkjedefolding. Da Atlanterhavet åpnet seg i vest, gled disse to platene østover. I et havområde mellom platene, Tethys ble det gjennom siste del av mesozoikum avleiret sedimenter som ble til kalkstein, skifer og sandstein.

Da de to store platene støtte sammen senere i tertiærtiden, ble de sedimentære bergartene mellom dem og deres underlag presset opp i store, liggende folder og skyvedekker. Disse dekkene ble skjøvet hundrevis av kilometer nordover, og la seg på hverandre. Derfor er Alpene bygd opp av lag og tydelige belter. I vest har man for eksempel Jurafjellene, Foralpene, De høye kalkalper, De krystallinske massiver og de Penninske dekkene, når man går fra nord mot sør.

De høyeste toppene, som Mont Blanc, er skavet ut i de krystalline massivene som en gang var et underlag for sedimentene. I øst er det vesentlig de øverste dekkeenhetene som er synlige i overflaten. Her er det østalpine dekket en del av den afrikanske platen som nå ligger skjøvet ovenpå den eurasiske.

Elver og innsjøer

Flere av Europas viktigste elver har sitt utspring i Alpene: Rhinen, Rhône, Po og en rekke bielver til Donau.

Sankt Gotthard-massivet er et hydrografisk sentrum. Både Ticino, Rhône, Reuss og Rhinen har sine kilder her. Elvene danner en rekke innsjøer; i det nordlige randområde av Alpene ligger Genèvesjøen, Vierwaldstättersjøen, Zürichsjøen og Bodensee, i det sørlige Lago Maggiore, Comosjøen og Gardasjøen. De mange innsjøene bidrar mye til naturskjønnheten.

Klima

Alpene betyr mye for klimaforskjellen mellom Sør-Europa og Sentral-Europa.

I Luzern på nordsiden, 498 meter over havet, er gjennomsnittstemperaturene 8,8 grader celsius for året, med 17,9 grader for den varmeste og −0,2 for den kaldeste måneden. I Lugano på sørsiden, 276 meter over havet, er de tilsvarende tallene 11,7, 21,4 og 1,9 grader. Stort sett er temperaturen bestemt av høyden; Zugspitze på 2963 meter har en årstemperatur på −5,0 grader, med 1,9 og −11,5 som gjennomsnitt i varmeste og kaldeste måned.

Mange daler har hovedretning øst-vest, og den sørvendte skråningen har da vesentlig gunstigere forhold enn den nordvendte. I lukkede senkninger oppstår om vinteren ofte inversjon ved at den kaldeste luften legger seg i senkningen. Nedbøren er delvis bestemt av topografiske forhold, men er som helhet stor, 1200–2570 millimeter om året. Snøgrensen ligger mellom 2500 og 3100 meters høyde, og breene dekker et areal på 3200 kvadratkilometer.

Planteliv

Alpene (edelweiss)

Edelweiss, Leontopodium alpinum. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Skoggrensen ligger på mellom 1500 og 2200 meter. Den nedre delen av fjellvegetasjonen består for en stor del av buskfuru, Pinus mugo, og grønnor, Alnus viridis. Høyere oppe kommer en sone med blant annet alperoser, Rhododendron, og rosearten Rosa alpina, samt frodige enger med urter og gress. Blant de mest kjente plantene er edelweiss, som vokser på berghyller og i bergsprekker. Det vokser planter til langt over snøgrensen, eksempelvis er det funnet omkring 50 blomsterplanter mellom 3087 og 3185 meters høyde på Vincentpyramiden i Monte Rosa. Alpefloraen er svært artsrik sammenlignet med den norske fjellfloraen. Den normale dyrkingsgrensen ligger på 1300–1400 meter.

Dyreliv

Faunaen i Alpene består dels av arter som etter istiden er dødd ut i lavlandet, dels av høynordiske arter som lever på høyere steder isolert fra sine slektninger i Nord-Europa. Karakteristiske pattedyr er blant annet gemse, alpesteinbukk, alpemurmeldyr, alpehare og snømus, blant fuglene gåsegribb, fjellrype, ringtrost, murkryper, alpekaie og fjellspurv. Av insektordnene er det især biller og sommerfugler som har mange alpine arter. Flere insektarter er vingeløse eller har sterkt reduserte vinger, for eksempel biller. Nyere forskning har vist at mange av eksempelvis insektene spres med vinden og ikke er «istidsformer» i sin opprinnelse.

Næringsliv

Fedriften er den viktigste jordbruksgrenen i Alpene. Beitene er gode, og seterbruket finnes fremdeles i mange distrikter. I åkerbruket er hvete, potet og rug de viktigste produktene i nordlige og sentrale strøk, mens det i sør dyrkes blant annet mais, vindruer og frukt. Særlig i Øst-Alpene spiller skogbruket en rolle.

Vannkraften er betydelig og mye er utbygd. Mineralforekomstene er små, og består mest av jernmalm. Det finnes noe kraftkrevende industri. Flere av verdens mest kjente kursteder og turiststeder ligger her. Turisttrafikken bringer store inntekter.

Samferdsel

En rekke jernbaner og veier krysser Alpene gjennom forskjellige pass. Viktige overganger er fra vest Fréjus, Mont Blanc, Simplon, Lötschberg, Sankt Gotthard og Brennerpasset. Ved Fréjus, Simplon, Lötschberg, St. Bernhard og Sankt Gotthard går jernbanen i tunnel. Se ellers Alp Transit.

Et utvalg høye fjelltopper

Høyde i meter over havet
Mont Blanc, Frankrike 4810
Dufourspitze i Monte Rosa, Sveits 4634
Dom i Mischabel, Sveits 4545
Weisshorn, Sveits 4505
Matterhorn, Sveits, Italia 4478
Dent Blanche, Sveits 4357
Grand Combin, Sveits 4314
Finsteraarhorn, Sveits 4274
Aletschhorn, Sveits 4195

Etymologi

Navnets opprinnelse er usikker, antakelig er det dannet av et keltisk ord for «høy», men kan også stå i forbindelse med latin albus, 'hvit'.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg