Beppe Grillo
Beppe Grillo under et valgmøte i 2011.
Av .
Lisens: CC BY 2.0
Di Maio
Luigi di Maio var Femstjernersbevegelsens leder fra 2017 til 2020.
Av .
Lisens: CC BY 2.0

Femstjernersbevegelsen er et italiensk politisk parti som ble grunnlagt av Beppe Grillo og Gianroberto Casaleggio i 2009. Partiets leder fra 2021 er Giuseppe Conte.

Faktaboks

Også kjent som

Movimento 5 Stelle, M5S

Femstjernersbevegelsen er vanskelig å plassere på en tradisjonell høyre-venstre-akse i politikken, men oppstod som en protestbevegelse som først og fremst ønsket å ta et oppgjør med de etablerte politiske partiene i Italia. Bevegelsen, som ble ledet av komikeren Beppe Grillo, ønsket særlig å sette søkelyset på korrupsjon og maktmisbruk blant italienske politikere.

Femstjernersbevegelsen har stilt til valg siden 2010, og regnes som et politisk parti, selv om noen av medlemmene i begynnelsen helst ville omtale partiet som en «bevegelse».

De fem stjernene som det refereres til i partiets navn symboliserte i utgangspunktet fem kjernesaker for Femstjernersbevegelsen: Vann, miljø, transport, utvikling og energi. Senere ble kjernesaken «energi» byttet ut med «konnektivitet», som skal forstås som «internettilkobling» eller «internettilgang».

Ved parlamentsvalget i 2018 ble partiet Italias største, med over 32 prosent av stemmene.

Oppslutning

Etter lokalvalgene i 2012 oppnådde partiet å bli størst i fire kommuner i Nord-Italia, blant dem Parma. Det store gjennombruddet kom i 2013, da partiet fikk over 25 prosent av stemmene ved parlamentsvalget, og endte opp som valgets store vinner.

Under valgkampen i forbindelse med valget til Europaparlamentet i mai 2014 fremsto Femstjernersbevegelsen som et EU-skeptisk parti, og ønsket folkeavstemning om Italias tilknytning til fellesvalutaen euro. Partiet fikk 21 prosent av stemmene ved dette valget. Dette resultatet så partiets ledelse på som en skuffelse, særlig fordi Partito Democratico fikk en oppslutning på over 40 prosent.

Resultatene fra lokalvalgene i juni 2016 ble sett på som en triumf for partiet, særlig fordi to av de største byene i Italia fikk borgermester fra Femstjernersbevegelsen: Virginia Raggi i Roma og Chiara Appendino i Torino.

I perioden etter lokalvalgene i 2016 befestet partiet sin stilling som en betydelig maktfaktor i italiensk politikk, uavhengig av de tradisjonelle høyre- og venstresidepartiene i landet. I mars 2017 viste meningsmålinger at partiet var det største i Italia, med en oppslutning på over 30 prosent.

Ved parlamentsvalget i 2018 ble partiet Italias største, med over 32 prosent av stemmene, og gikk inn i regjering sammen med Lega Nord.

Ved valget til Europaparlamentet i mai 2019 fikk Femstjernersbevegelsen ikke mer enn 17 prosent av stemmene (mot 32 prosent ved parlamentsvalget i 2018), og ble forbigått av både Lega Nord (34 prosent) og Partito Democratico (23 prosent).

Regjeringssamarbeid

Valgseieren i 2018

Etter parlamentsvalget i mars 2018 ble Femstjernersbevegelsen stående igjen som den store vinneren. Partiet fikk over 32 prosent av stemmene, mens det neste største partiet, Partito Democratico, hadde en oppslutning på under 19 prosent. Valgseieren innebar likevel ikke at Femstjernersbevegelsen fikk flertall hverken i deputertkammeret eller i senatet, og var avhengig av å samarbeide med andre partier for å kunne danne regjering.

Valgresultatet i 2018 viste at Femstjernersbevegelsen hadde aller størst oppslutning i Sør-Italia, der partiet i enkelte valgkretser fikk over 50 prosent av stemmene. På Sicilia fikk partiet omtrent 49 prosent av stemmene, mens tallet for Trentino-Alto Adige helt nord i Italia var 19 prosent.

Regjeringssamarbeid med Lega Nord

Etter lange forhandlinger mellom Femstjernersbevegelsen og Lega Nord presenterte de to partiene en «kontrakt» om regjeringssamarbeid i mai 2018, der det var enighet om at statsministeren ikke skulle komme fra noen av de to samarbeidspartiene. I regjeringsavtalen skulle Femstjernersbevegelsen blant annet få gjennomslag for valgløftet om å innføre borgerlønn, mens Lega Nord skulle få gjennomslag for å innføre skattelette («flat skatt»). De to partiene ble enige om en regjeringsplattform, og Giuseppe Conte ble foreslått som statsminister. Regjeringssamarbeidet ble først stanset av Italias president Sergio Mattarella fordi Paolo Savona, som var foreslått som ny økonomiminister, var for kritisk til fellesvalutaen euro. Mattarella ønsket ikke å sette eurosamarbeidet i fare, og godkjente derfor ikke regjeringen, men da Paolo Savona i stedet ble foreslått som minister for et annet departement, ble regjeringen godkjent av presidenten. Luigi di Maio og Matteo Salvini ble begge visestatsministere i den nye regjeringen.

Regjeringssamarbeidet med Lega Nord skulle snart vise seg å by på visse utfordringer, og Femstjernersbevegelsen opplevde å få redusert oppslutning på meningsmålingene i løpet av det første året i regjering, mens Lega Nord fikk økt oppslutning.

Regjeringskrise og Giuseppe Contes avgang

Sommeren 2019 kunngjorde Lega Nords leder Matteo Salvini at han ikke lenger hadde tillit til den regjeringen han selv var en del av, og uttalte at han ønsket å skrive ut nyvalg. Resultatet av dette utspillet ble at statsminister Giuseppe Conte, som hadde vist seg å stå nærmere Femstjernersbevegelsen enn Lega Nord, oppløste regjeringen og gikk av som statsminister. Han la den hele og fulle skylden for regjeringskrisen på Matteo Salvini.

4. september 2019 presenterte Giuseppe Conte en ny regjering med medlemmer fra Femstjernersbevegelsen, Partito Democratico og Liberi e uguali, i tillegg til noen partiløse ministre. Luigi Di Maio ble utenriksminister i den nye regjeringen.

Conte dannet en ny regjering i 2019 som bestod av medlemmer fra Femstjernersbevegelsen, Partito Democratico og noen andre mindre partier. Denne regjeringen ble sittende til januar 2021, da Mario Draghi overtok som statsminister. Denne nye regjeringen var en storkoalisjon, der Femstjernersbevegelsen fremdeles var representert.

Partiprogram

Partiet arbeider for en omveltning av det politiske systemet i Italia, og ønsker i utgangspunktet ikke å samarbeide med noen av de etablerte partiene. Femstjernersbevegelsen fremhever at den ikke tilhører hverken venstre- eller høyresiden i italiensk politikk.

Partiprogrammet slår fast at politikerne har altfor høy lønn og altfor mange privilegier. Partiet ønsker å forby tidligere straffede personer å stille til valg, noe som innebærer at partiets grunnlegger, Beppe Grillo, ikke kan stille som kandidat, ettersom han har en dom for uaktsomt drap fra 1980-årene etter en trafikkulykke.

Partiet er opptatt av miljøvern og har uttrykt motstand mot en rekke store vei-, bro- og jernbaneprosjekter i Italia. Flere av punktene i partiprogrammet handler om å redusere privatbilismen og å legge forholdene bedre til rette for syklister i de italienske byene.

Videre ønsker Femstjernersbevegelsen å innføre borgerlønn, det vil si en garantert grunninntekt til alle som ikke har arbeid eller som har svært lav inntekt. Partiet ønsker også å øke minstepensjonene og samtidig kutte i de høyeste pensjonene.

En sentral del av partiets ideologi handler om viktigheten av direkte demokrati, der målet er at innbyggerne skal kunne delta i politiske beslutningsprosesser, særlig ved bruk av nettbaserte avstemninger og deltakelse i diskusjoner på internett. Beppe Grillos blogg spiller en sentral rolle i kommunikasjonen mellom partiet og innbyggerne, i tillegg til at det jevnlig blir arrangert folkemøter og demonstasjoner over hele Italia.

I Europaparlamentet var Femstjernersbevegelsen tidligere med i gruppen Europeisk frihet og direkte demokrati (EFDD), en gruppe som bestod av medlemmer av EU-skeptiske partier, blant dem United Kingdom Independence Party (UKIP), Alternative für Deutschland og Sverigedemokraterna. Fra 2019 har partiet ikke tilhørt noen parlamentarisk gruppe i Europaparlamentet.

Femstjernersbevegelsens sympatisører kjennetegnes ved at de er mer skeptiske til EU enn gjennomsnittet av italienske velgere, og at de i mindre grad enn andre velgere har tillit til de etablerte politiske partiene. Bevegelsen kjennetegnes også ved at velgerne er relativt unge (en stor andel er under 30 år), og at bevegelsen har forholdvis stor oppslutning blant studenter og arbeidsledige (ved valget i 2013 stemte 54 prosent av studentene i Italia på Femstjernersbevegelsen).

Etter parlamentsvalget i 2013 var Femstjernersbevegelsens representanter de yngste i deputertkammeret, med en gjennomsnittsalder på 37 år, som var betydelig lavere enn gjennomsnittsalderen for representantene fra de andre partiene. 38 prosent av partiets representanter var kvinner, mens andelen kvinner totalt for deputertkammeret var 31 prosent.

Sentrale politikere

Den tidligere komikeren Beppe Grillo har helt siden grunnleggelsen vært Femstjernersbevegelsens leder og frontfigur, mens Gianroberto Casaleggio spilte en viktig rolle i utarbeidelsen av bevegelsens strategi for bruk av internett som middel for spredning av partiets budskap og for kommunikasjon med partiets medlemmer.

Partiet fikk inn 109 representanter i deputertkammeret etter valget i 2013, og blant dem ble det i 2014 oppnevnt en ledergruppe bestående av de fem politikerne Luigi Di Maio, Roberto Fico, Alessandro Di Battista, Carlo Sibilia og Carla Ruocco. Di Maio ble i september 2017 valgt til partiets leder og statsministerkandidat foran parlamentsvalget i 2018, men han forlot partiet i 2022 og etablerte sitt eget parti.

Blant partiets mest profilerte politikere finner vi også Romas tidligere borgermester Virginia Raggi og Torinos tidligere borgermester Chiara Appendino.

I august 2021 ble tidligere statsminister Giuseppe Conte partiets leder.

Kontroverser

For Femstjernersbevegelsen er det viktig å bekjempe all form for korrupsjon, maktmisbruk og nepotisme, og dersom noen av partiets representanter blir innblandet i saker som dreier seg om maktmisbruk, vil de kunne bli ekskludert av partiet. I tillegg vil representanter bli ekskludert dersom de handler i strid med partiets retningslinjer.

Femstjernersbevegelsen har ekskludert flere parlamentsmedlemmer for å ha fremmet synspunkter som har vært i strid med partiets offisielle politikk.

I juni 2022 forlot 51 av Femstjernersbevegelsens 155 representanter i depurtertkammeret partiet og opprettet en ny parlamentarisk gruppe. Blant utbryterne fantes flere sentrale politikere og medlemmer av regjeringen, blant dem utenriksminister og tidligere partileder Luigi di Maio. Di Maio kritiserte Giuseppe Conte blant annet for hans holdninger til krigen i Ukraina, og uttalte også at han mente at Femstjernersbevegelsen hadde utviklet seg til å bli et ekstremt venstreparti.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg