Faktaboks

Innovasjon Norge
IN Engelsk: Innovation Norway
Forretningsadresse
Oslo
Stiftet
19.12.2003
Daglig leder
Håkon Haugli
Styreleder
Ola Henrik Strand
Innovasjon Norges logo
Av .
Profilbilde Håkon Haugli
Håkon Haugli har vært administrerende direktør i Innovasjon Norge siden 2019.

Innovasjon Norge (IN) er et offentlig, halvstatlig særlovsselskap som gjennom rådgivning, finansiering, kompetanse og nettverk skal bidra til å utvikle lønnsom næringsutvikling i hele landet og dessuten profilere norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Selskapet er 51 prosent statlig eid ved Nærings- og fiskeridepartementet og 49 prosent eid av fylkeskommunene, og har åtte departementer og fylkesmennene som oppdragsgivere. Innovasjon Norge har kontorer som dekker alle fylker, er til stede i omtrent 30 land, og samarbeider nært med norsk utenrikstjeneste.

Administrerende direktør siden 2019 er Håkon Haugli.

Nye næringer

Et hovedmål for Innovasjon Norge er å hjelpe gründere, vekstbedrifter og næringsmiljøer til å lykkes med fremtidsrettet næringsvirksomhet. Både IN og nasjonale myndigheter har spesielt fremhevet såkalte mulighetsområder innen marine og maritime næringer, der det er et tydelig internasjonalt vekstpotensial. Det samme gjelder klimarelaterte næringer innenfor fornybar energi.

For Innovasjon Norge er det også et viktig satsingsområde å stimulere utenlandske bedrifter til å investere i Norge.

Støtteordninger

For å nå disse målene har IN en rekke støtte- og låneordninger, også i samarbeid med norske banker. Selskapet har i 2019 til disposisjon totalt 6,7 milliarder kroner (3,4 milliarder i rammer for tilskudd og 3,3 milliarder i lånerammer). Rundt en fjerdedel av disse pengene går erfaringsvis til gründere og oppstartbedrifter.

Kritikk

Selv om det er et uttrykt offisielt mål at IN skal stimulere til næringsutvikling i distrikts-Norge, er det i senere år reist kritikk fra ulike hold mot de prioriteringer som er gjort. Fra forskerhold er det blant annet påpekt at IN har vært mer opptatt av å utvikle eksisterende næringsvirksomhet fremfor å stimulere til nyskapning.

Flere bedriftsledere og gründere i urbane strøk har på sin side stått fram og hevdet at bedrifter i distriktene har lettere tilgang på støtte fra IN enn de som er lokalisert i de større byene.

Historie

Innovasjon Norge kan føre sin historie tilbake til Distriktenes Utbyggingsfond (DU) som ble stiftet i 1961, og som var en videreføring av Utbyggingsfondet for Nord-Norge.

En omorganisering i 1993 resulterte i at DU ble slått sammen med blant andre Industribanken, Industrifondet og Småbedriftsfondet i et nytt selskap som fikk navnet Statens Nærings- og Distriktsutbyggingsfond (SND). Noen år senere gikk også Statens Fiskarbank og Statens Landbruksbank inn i SND.

Neste omorganisering skjedde i 2003, da Norges Eksportråd, Norges Turistråd og Statens veiledningskontor for oppfinnere ble slått sammen med SND i det nye særlovsselskapet Innovasjon Norge som trådte i kraft 1. januar 2004.

IN var hundre prosent statlig til 2010, da fylkeskommunene samlet overtok 49 prosent av eierandelen. Selskapet hadde de første årene regionale styrer, men denne ordningen ble avviklet i 2016.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Faktaboks

Innovasjon Norge
Sektorkode
3900 Statlige låneinstitutter mv.
Næringskode(r)
64.920 Annen kredittgivning

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg